Minimalny okres wynajmu urządzeń sprzedających to 6 miesięcy.