Tak. Po krótkiej telefonicznej weryfikacji wyspecjalizowany zespół techników udziela bezpłatnego wsparcia technicznego naszym klientom.
W przypadku, gdy dane urządzenie nie było u nas kupione ekspertyzę wycenia technik.